Ốc Thép Đầu Trụ Khóa Lục Giác

Chia sẻ

1.000 1.500 

Mô tả

Chia sẻ

Thông tin bổ sung

Ốc Thép

M2x4, M2X5, M2X6, M2X8, M3X10, M3X15, M3X20, M3X25, M3X30, M3X6, M3X8, M4X10, M4X15, M4X20, M4X25, M4X30, M5X10, M5X15, M5X20, M5X25, M5X30, M5X35, M5X40, M6X10, M6X15, M6X20, M6X25, M6X30, M6X35, M6X40

pham ngoc loi

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button